SVE NA JEDNOM MESTU ZA POČETAK UZGOJA BUKOVAČE
Marquee
Bukovača
Z D R A V A   H R A N A   B U D U Ć N O S T I

            Nakon uzgoja bukovače, prorastan supstrat se u nekim zemljama koristi kao stočna hrana. Osim slame žitarica za uzgoj gljiva može se koristiti i pljeva, kukuruzovina, lišće, piljevina, stari papir i drveni otpadci.Ciklus uzgoja bukovače je kraći od ciklusa uzgoja šampinjona. Do pojave prvih plodišta ne prođe ni pun mesec dana, a očekivani prinos iznosi otprilike 50% od težine upotrebljene suve mase. U prirodi bukovača (Pleurotus ostreatus) raste na panjevima, srušenim stablima i komadima drva koji ostaju iza seče. Prvi pokušaji uzgoja bili su na drvu. Ova se metoda uzgoja i danas uspešno koristi. U poslednje vreme, bukovača se uzgaja na poljoprivrednim nusproizvodima, npr. slami različitih žitarica pomešanoj u različitim procentima   kukuruzovine,sena, pjeve,piljevine i sl. Na takvim podlogama ciklus uzgoja traje dva do najviše tri meseca.
              Bukovača se može uzgajati u gotovo svakom zatvorenom,delimično zatvorenom i otvorenom ali natkrivenim  prostorijama, bez obzira na uredjenost prostora i njegovu lokaciju. Mesto uzgoja mora biti zaštićeno od kiše, jakog vetra i direktnih sunčanih zraka.Pogodan je svaki prostor u kojem možete osigurati stalnu temperaturu od 10-22 °C, dobro provetravanje i 12-satno osvjetljenje,te je potrebno da je dostupna struja. Slama koja se koristi za pripremu supstrata mora biti zdrava, zlatno-žute boje i potpuno suva.Supstratu se može dodati seno (10-30%), kukuruzni oklasci (25-75%), kukuruzovina (25-50%) ili slama soje ili graška (10-30%). Dodatak sena u hranjivu podlogu povećava prinos za oko 10-20% i smanjuje napad zelenih plijesni na supstrat. Sve sirovine koje se koriste kao hranjiva podloga moraju biti dobro usitnjene.  
Tehnologija uzgoja bukovače je izuzetno jednostavna, te za to nije potrebna posebna prethodna stručnost uzgajivača.
Uzgojem bukovača na slami dobit će se zdrava hrana i iskoristiti slama koja bi se inače spalila ili zaorala.                                              
Copyright  2009 - "Bukovaca"- All Rights reserved
       Gljive su cenjene zbog svoje hranjive vrednosti. Proteini gljiva imaju sastav sličan proteinima životinjskog porekla i zato su biološki vredniji od biljnih proteina. Gljive sadrže mali postotak masti zbog čega su cenjene kao dijetalna hrana. Osim toga, sadrže velike količine minerala i vitamina. Neke se gljive uzgajaju i zbog lekovitosti. Tako npr. shii-take i zimske panjevčice imaju antikancerogena svojstva. Gljive se uzgajaju na sirovinama koje su slabo iskoristive u druge svrhe. Mogu se proizvoditi tokom cele godine na relativno malom prostoru u kratkom ciklusu proizvodnje. Za pripremanje uzgojne hranjive podloge najčešće se upotrebljava slama žitarica, npr. pšenice i raži, koja bi se inače spalila ili zaorala.
O UZGOJU BUKOVAČE
veličine 45 x 90 cm i to tako da se slaže sloj supstrata, sloj micelija i tako do vrha vreće. Na vrećama se radi prozračivanja izbuše rupe prečnika 10-20 mm na razmaku od dvadesetak centimetara. Vreće se stavljaju u zamračenu prostoriju na temperaturu 22 st. C. Nakon otprilike tri nedelje vreće su gotovo sasvim proraštene i premještaju se u prostoriju za uzgoj odnosno treba obezbediti uslove za uzgoj. U tim prostorijama mora biti osigurano 12-satno osvjetljenje i vlažnost 90-95%.Prilikom berbe stručak se reže blizu same površine na kojoj je izrastao. Nakon 10-15 dana pojavit će se nove bukovače. Moguće su 3-5 berbe, a nakon toga je supstrat iscrpljen.

                                                OČEKIVANI REZULTATI  

Prva berba očekuje se nakon mesec dana. Obzirom da su moguće tri do pet berbe, u tri meseca se očekuje prinos koji će iznositi oko 20-33% težine vlažnog supstrata.Investicija izuzetno brzo se vraća.

       MATERIJAL I METODE
 
             Micelij bukovače nasađivat će se na usitnjenu slamu ječma ili pšenice. Pre nasađivanja micelija supstrat će se sterilizirati vrenjem na temperaturi 100 st. C oko pola sata kako bi se uništili mikroorganizmi i potom dobro ohladiti jer temperatura od 33 st. C ubija micelij bukovače.
Steriliziranom supstratu (100 kg) se dodaje micelij (5 litara). u slojevima. Smeša se stavlja u plastične vreće 
    ZA INFORMACIJE
         I SAVETE
     POZOVITE  NAS
        064/46-28507
POČNITE JOŠ DANAS VLASTITU PROIZVODNJU !
   VAŽNO JE ZNATI !

   KVALITETNI MICELIJUM

   JE OSNOV PROIZVODNJE,
  OVDE MOŽETE NARUČITI
      VRHUNSKE HIBRIDE
          MICELIJUMA!!

       UZ SVAKI KUPLJENI
      MICELIJUM ŠALJEMO
     BESPLATNO UPUTSTVO
         O PRIPREMANJU
           SUPSTRATA  I
           INFORMACIJE
       POTREBNE TOKOM
      GAJENJA BUKOVAČE,
            UZ POTPUNU
            TELEFONSKU
               PODRSKU
           UZGAJIVAČA!!